המכללה האקדמית ספיר רואה עצמה כמוסד חינוכי שתפקידו, נוסף להקניית השכלה אקדמית לתלמידיו, גם להיות שותף בעיצובם כאזרחים שומרי חוק, מעורבים, אכפתיים ופעילים במדינת ישראל וכחלק ממנהיגות העתיד של המדינה. במסגרת תפיסת עולם זו, המכללה מעודדת ומאפשרת קיום פעילות פוליטית ומפלגתית של הסטודנטים בקמפוס המכללה, בהתאם לתקנון, ורואה חשיבות במימוש זכותם של הסטודנטים להבעת דעה ולגיבוש זהות פוליטית, בכפוף להוראות החוק.

יחד עם זאת, חל איסור חמור על תליית שלטים ו/או כרזות ו/או מודעות ו/או סטיקרים ללא קבלת אישור מראש מדיקן הסטודנטים ו/או באופן הגורם ללכלוך, להשחתת רכוש או לפגיעה אחרת ברכוש המכללה או צדדים שלישיים כלשהם.

על מנת לתאם את קיום הפעילות, הנך מתבקש למלא את טופס הבקשה המצ"ב: טופס אישור לקיום פעילות פוליטית בקמפוס לדיקן הסטודנטים
ולצרף דוגמאות לפרסומים שיופצו במהלך האירוע ולקראתו.