פרטים אישיים

כתובת למכתבים
שנה פדגוגית

הרקע לבקשה

(תעסוקתי / רפואי / אישי / אקדמי / יציאה למילואים / הריון / אחר)

ציין האם הבקשה היא לביטול סמסטר או שנה

אבקש לבטל את הקורסים בסמסטר/ים

ציין את שמות הקורסים בגינם הנך מבקש ביטול חיוב

פירוט הבקשה

לתשומת ליבך, לא יתקבלו החזרים בגין תשלום המקדמה
חובה לצרף אישורים המאמתים את הבקשה
פניות ללא אישורים לא יטופלו
ניתן להעלות רק קבצי word או pdf

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.