עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
Shadow Man
חי"ר אלבז
Shadow Man
מוחמד אלנבארי
Shadow Woman
הילה אלפר-אפרתי
Shadow Man
עמוס אפשטיין
Shadow Man
אופיר אפשטיין
Shadow Man
ניסים בראל
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
אלון דוידי
אלון דוידי
ד"ר אורי לב
Shadow Man
אלון שוסטר