סוג ההסמכה

.M.S.W בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער

משך המסלול

שנתיים

לו"ז שבועי

1 יום בשבוע

נקודות זכות

40 נק"ז
פרופ' ריקי פינצ'י דותן
פרופ' ריקי פינצ'י דותן,
ראש התכנית לתואר שני

מטרת תכנית הלימודים בהתמחות ילדים ובני נוער, היא להקנות ידע תיאורטי נרחב ומיומנויות קליניות.לימודי תואר שני ללא תזה כוללים לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית (קורסים תיאורטיים, קורסי התערבות, קורסי סמינר וקורסי מחקר).

ייחודיותה של התכנית המוצעת בזאת, היא בכך שהיא ממוקדת כולה בטיפול בילד ונוער. התכנית כוללת מגוון קורסים בתחום הטיפול בילד ונוער הכוללים מעבר לקורסים תיאורטיים כגון פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ועקרונות התפתחות הילד והמתבגר, קורסים וסמינרים המתמקדים הן בהיבט האבחוני והטיפולי בילדים ונוער במצבי סיכון והן בהיבט האקולוגי-קהילתי.

לתוכנית 3 יעדים ומטרות

 1. פיתוח גישות התערבות וכלים ממוקדי פרקטיקה בטיפול בילדים ובני נוער.
 2. פתוח תכנית ייחודית ממוקדת בילדים ונוער וביסוסה האקדמי.
 3. קיום מאגר לומדים גדול בארץ בכלל ובנגב בפרט. 
 • תכנית הלימודים לתואר שני עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער, מיועדת לבוגרי התואר הראשון, אשר עובדים בשדה עם ילדים ובני נוער. התוכנית מכשירה עובדים סוציאליים, המטפלים בילדים בעלי קשיי הסתגלות על רקע בעיות משפחתיות והתפתחותיות, כמו גם ילדים החשופים לתנאים סביבתיים קשים כאובדן וטראומה.
 • בצד הקניית ידע תיאורטי בתחומים רלוונטיים כגון התפתחות תקינה ולא תקינה של ילדים ובני נוער, מושם בתכנית דגש רב על ההכשרה בתחום היישומי של התערבויות עם ילדים ובני נוער והוריהם. זאת במסגרת הפרקטיקום וקורסים המשלבים אבחון וטיפול, תוך שימוש באמצעים אומנותיים בצד התערבות בסביבת החיים של הילד ומשפחתו, על מנת לשנות את ההקשר הפסיכו-חברתי בו הילד חיי.
 • בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינו בית ספר חדשני בו לומדים הסטודנטים על סוגיות שהינן במרכז הבעיות החברתיות בישראל ובמרכז השיח המקצועי הבינלאומי.
 • בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות והתנהגויות אישיות וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור, בארץ ובעולם; זאת באמצעות הכשרה, מחקר, חינוך ופרקטיקה בשדה.    
 • את הלימודים מעבירים מיטב המרצים בתחום העבודה הסוציאלית, המגיעים מתחומי ההתערבות השונים.
 • מעבר ללימודים הסטודנטים נהנים מאווירה סטודנטיאלית שמייחדת את המכללה האקדמית ספיר, באזור גיאוגרפי מיוחד במינו.

בוגרי בית הספר מגיעים לעבודה עם ארגז כלים עמוס בחשיבה אקדמית עמוקה בכל הקשור לתפקיד איש ואשת המקצוע. אנשי מקצוע המסוגלים לפעול ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדיניות בארץ ובעולם, תוך גילוי מקצועיות, גמישות, יוזמה, רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית

שנה א'

שם הקורס שם המרצה נק"ז
הערכות תוצאות התערבות לאור שיטות מחקר כמותני ד"ר שלומי כהן 2
עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער פרקטיקה של זכויות עו"ד אביאל בוקובזה 2
עקרונות התפתחות הילד והמתבגר פרופ' ריקי פינצי דותן 2
סמינר טיפולי - היבטים פסיכודינמיים בטיפול בילדים בטיפול בילדים סמינר טיפולי שנה א' פרופ' ריקי פינצי דותן 4
סדנת העמקה פרופ' ריקי פינצי דותן 0
אלימות כלפי ילדים במשפחה ובקהילה תיאוריה ופרקטיקה ד"ר רועי טל 4
פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר פרופ' ריקי פינצי דותן 2
הערכת התערבות לאור שיטות מחקר איכותני ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל 2

שנה ב'

שם הקורס שם המרצה נק"ז
טיפול בילדים נפגעים מינית ופיזית באמצעים יצרתיים ד"ר רועי טל 4
גישות התערבות קהילתית לשינוי עמדות חברתיות כלפי ילדים ונוער ד"ר אורי בלסבלג 2
אקולוגיה של פגיעה בילדים ד"ר אורי בלסבלג 2
סמינר טיפולי מתקדם- היבטים פסיכודינמיים בטיפול במתבגרים עבודה טיפולית עם הורים פרופ' ריקי פינצי דותן 4
שיטות אבחון וטיפול באמצעים אומנותיים ד"ר שרית בר זקן 4

בוגרי התכנית חוזרים לעולם העבודה עם ידע בתחום הטיפול בילדים ובני נוער, ועם היכולת להתמודד עם ילדים ונוער במצבי סיכון תוך שילוב בין טיפול פרטני והתערבות בסביבה על מנת לשנות את ההקשר הפסיכו-חברתי בו הילד חי. הפרספקטיבה של תכנית ייחודית זו בכך שהיא משלבת קונספטואליזציה ופתוח כלים להתמודדות, שיש בהם שילוב של הרמה הקלינית האינדיווידואלית של ילדים ורמה חברתית (כך למשל, השפעת העוני על ילדים תוכל להיבדק הן בתחום האישי התפתחותי והן בתחום החברתית של הזדמנויות וחסימה.

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה.

 1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע 80 ומעלה
 2. רישום כעובד סוציאלי
 3. ראיון קבלה פרטני / קבוצתי *
 4. כל המועמדים יבחנו בבחינות מיון בכתב הכוללות ניתוח מאמר מדעי באנגלית **
 5. כל המועמדים מתחייבים להיות במהלך עבודה פעילה עם שני טיפולים לפחות של ילדים ונוער והוריהם. טופס הצהרת כוונות מועמד - להורדה והדפסה

תנאים נוספים לקבלה

 • 2-3  המלצות מאנשי מקצוע. טופס בו יש למלא את מכתב ההמלצה - להורדה והדפסה
 • ציון סופי של 70 לפחות ברמת פטור באנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון***. - ציון נמוך מהנדרש יחויב בקורס להשגת ציון 70 ומעלה עד תום שנה א' ללימודים.
 • פטור מקורס שימושי מחשב/הכרת מחשב. - חסרי פטור יחויבו בהצגתו עד תום שנת הלימודים הראשונה.
 • הצהרת כוונות המעידה על מוטיבציה ללימודי תואר שני ומחויבות מעשית למימוש הלימודים במסגרת בית הספר ****
 • שתי שנות ניסיון תעסוקתי כעובד/ת סוציאלי/ת מתום קבלת התואר הראשון.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעבור בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי המכללה כתנאי לזכאות לתואר. דרישות ידע בעברית - מבחן יע"ל. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 • מילוי דרישות הקדם לקבלה לתכנית היא באחריותו של הסטודנט.
 • קבלה לתכנית ללימודים לתואר שני תהיה בהחלטה של וועדת הקבלה של בית הספר.
 • יתקבלו פניות חריגות לוועדת הקבלה על סמך צבירת ניסיון מקצועי משמעותי.

* במקרים בהם וועדת הקבלה תמצא לנכון לקיים ראיון אישי - יקוים.

** מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.

*** המועמדים יזומנו להשתתף בבחינת מיון. בבחינה יהיה על הנבחן לקרוא מאמר העסוק בטיפול בילדים והוריהם ו/או בהתערבות בילדים ובני נוער ברמות שמעבר, לפרט ולענות על שאלות שעוסקות במאמר במטרה לבחון את יכולת ההיסק מתוך מאמר וכן את התפיסה ונקודת המבט של הנבחן באשר לטיפול והתערבות בילדים, הוריהם וסביבתם.
יובהר לתשומת לב המועמדים: בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת האנגלית של המועמד.

**** סטודנטים שהתקבלו ללימודי מ.א, ללא פטור מאנגלית (לא השיגו 70 בתואר הראשון), חייבים להשיג פטור בציון 70 עד תום שנה א'. סטודנטים שלא יעמדו בכך לא יוכלו להמשיך במסלול לימודיהם.

***** הצהרת כוונות – מודפסת על עמוד אחד. כיוון שמספר המועמדים לתוכנית גדול בהרבה ממספר המקומות ניתנת עדיפות למועמדים אשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם. על המועמדים לתאר היכן הם רואים את עצמם בהווה מבחינה מקצועית, מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו לתואר שני ומדוע הם מעוניינים בבית הספר ובתכנית שהוא מציע. בית הספר מציע תכנית לימודים מובנית למדי, המתנהלת בעיקרה בשני ימי לימודים בשבוע ושניתן לסיימה במשך כשנתיים. לכן, ניתנת עדיפות למועמדים אשר ערים לאילוצי התוכנית ואשר מחויבים להיערך בהתאם לאילוצים אלה. בהצהרת הכוונות יש לפרט בצורה ברורה כיצד המועמד עומד להיערך לקראת הלימודים (מבחינת מקום עבודה, מחויבויות משפחתיות, מגורים ועוד).

פרופ' ריקי פינצי-דותן

 • ראשת התכנית
ד"ר רועי טל

ד"ר רועי טל

 • מרצה

ד"ר אירווין יצחק לנדר

 • מרצה בכיר
ד"ר מירב משה

ד"ר מירב משה גרודופסקי

 • מרצה בכירה
ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

 • מרצה בכירה

ראשת התכנית

פרופ' ריקי פינצי דותן - שעות קבלה בתיאום מראש

רכזת אדמיניסטרטיבית

גב' הדר אלבז - 077-9802597

רכזת סטודנטים

גב' רויטל דרך חיים -  077-9802591

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ג' בין השעות
10:30 - 13:00
ימי ד' בין השעות
10:30 - 12:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ד' בין השעות
09:00 - 10:30

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

swd@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il

לקבלת שיחת ייעוץ

השאירו פרטים ויועצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם