שנת הלימודים תש"ף

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תש"ף יום א` כ"ח בתשרי תש"ף 27.10.2019
סיום סמסטר סתיו יום ו` כ"ז בטבת תש"ף 24.01.2020
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` כ"ט בטבת תש"ף 26.01.2020
פתיחת סמסטר אביב יום א' ה' באדר תש"ף 01.03.2020
חופשת תענית אסתר יום ב' י"ג באדר תש"ף 09.03.2020
חופשת פורים יום ג' י"ד באדר תש"ף 10.03.2020
חופשת פסח מיום ה'
עד וכולל יום ד'
ח' בניסן תש"ף
כ"א בניסן תש"ף
02.04.2020
15.04.2020
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ב' - משעה 18:00
עד וכולל יום ג'
ג' באייר תש"ף
ד' באייר תש"ף
27.04.2020
28.04.2020
חופשת יום העצמאות יום ד' ה' באייר תש"ף 29.04.2020
חופשת חג השבועות מיום ה'
עד וכולל יום ו'
ה' בסיוון תש"ף
ז' בסיוון תש"ף
28.05.2020
29.05.2020
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ז בסיוון תש"ף 19.06.2020
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ט בסיוון תש"ף 21.06.2020
פתיחת סמסטר קיץ יום א' כ"ז בתמוז תש"ף 19.07.2020
חופשת צום תשעה באב יום ה' ט' באב תש"ף 30.07.2020
סיום סמסטר קיץ יום ה' כ"ח באלול תש"ף 17.09.2020
חופשת ראש השנה מיום ו'
עד וכולל יום א'
כ"ט באלול תש"ף
ב' בתשרי תשפ"א
18.09.2020
20.09.2020
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ג' ד' בתשרי תשפ"א 22.09.2020
חופשת יום הכיפורים מיום א
עד וכולל יום ב'
ט' בתשרי תשפ"א
י' בתשרי תשפ"א
27.09.2020
28.09.2020
חופשת סוכות מיום ו'
עד וכולל יום ו'
י"ד בתשרי תשפ"א
כ"א בתשרי תשפ"א
02.10.2020
09.10.2020
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א' ז' בחשון תשפ"א 25.10.2020

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-14, ב-13, ג-12, ד-13, ה-13, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות (מספר מפגשים: ה-8 {ט' באב}, ו-8 {ערב ראש השנה})
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ב', 20 באפריל 2020, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00

קישור לקבלת הלוח שנה אקדמי מעוצב בפורמט pdf (מסמך לא נגיש)

שנת הלימודים תשפ"א

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א` ז' בחשון תשפ"א 25/10/2020
סיום סמסטר סתיו יום ו` ט' בשבט תשפ"א 22/01/2021
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` י"א בשבט תשפ"א 24/01/2021
חופשת תענית אסתר יום ה' י"ג באדר תשפ"א 25/02/2021
חופשת פורים יום ו' י"ד באדר תשפ"א 26/02/2021
פתיחת סמסטר אביב יום א' ט"ז באדר תשפ"א 28/02/2021
חופשת פסח מיום ג'
עד וכולל יום ו'
י' בניסן תשפ"א
כ' בניסן תשפ"א
23/03/2021
02/04/2021
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג' - משעה 18:00
עד וכולל יום ד'
א' באייר תשפ"א
ב' באייר תשפ"א
13/04/2021
14/04/2021
חופשת יום העצמאות יום ה' ג' באייר תשפ"א 15/04/2021
חופשת חג השבועות מיום א'
עד וכולל יום ב'
ה' בסיוון תשפ"א
ו' בסיוון תשפ"א
16/05/2021
17/05/2021
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ד בסיוון תשפ"א 11/06/2021
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ו בסיוון תשפ"א 13/06/2021
פתיחת סמסטר קיץ יום א' כ"ד בתמוז תשפ"א 04/07/2021
חופשת צום תשעה באב יום א' ט' באב תשפ"א 18/07/2021
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ"ו באלול תשפ"א 03/09/2021
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א' כ"ח באלול תשפ"א  
חופשת ראש השנה מיום ב'
עד וכולל יום ד'
כ"ט באלול תשפ"א
ב' בתשרי תשפ"ב
06/09/2021
08/09/2021
חופשת יום הכיפורים מיום ד'
עד וכולל יום ה'
ט' בתשרי תשפ"ב
י' תשרי תשפ"ב
15/09/2021
16/09/2021
חופשת סוכות מיום ב'
עד וכולל יום ג'
י"ד בתשרי תשפ"ב
כ"ב בתשרי תשפ"ב
20/09/2021
28/09/2021
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א' ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021

הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות
סמסטר ב'- 15 שבועות (מספר מפגשים: א-13 ,ב-13 ,ג-13 ,ד-12 ,ה- 12 ,ו-13)
סמסטר קיץ- 9 שבועות (מספרי מפגשים: א- 8{ט' באב})
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 07 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזכרון לחללי צה"ל , יום ג' 13 באפריל – הלימודים יסתיימו ב- 18:00