הפסקת חשמל יזומה 7.1, 14:00-15:00

ביום חמישי ה-7.1.21 בין השעות 14:00-15:00

תתקיים הפסקת חשמל יזומה בבניין 7 ובבית האקדמיה

עקב עבודות מתוכננות.

 

נא הערכותכם,

אגף מנהל ושירות