פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
יו"ר המועצה האקדמית
זוהר אביטן
זוהר אביטן
ד"ר אסתי אונגר אבירם
Shadow Woman
ניצן אילון
ד"ר רוברט אלבין
ד"ר רוברט אלבין
Shadow Woman
פרופ' מיכל אלברשטיין
אביחי אלמו
אביחי אלמיו
ד"ר רונן ארבל
רני בליר
רני בלייר
פרופ' גילה בניסטי
פרופ' גילה בניסטי
פרופ' רפי בראל
Shadow Woman
פרופ' דבורה ברנשטיין
ד"ר יובל גוז'נסקי
פרופ' אהרון גוניק
פרופ' אהרון גוניק
ד"ר מוטי גיגי
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
מר אלון גייר
אלון גייר
ד"ר נורית גל-עוז
פרופ' נורית גרץ-קינן
פרופ' נורית גרץ
ד"ר עירית דביר
ד"ר עירית דביר
Shadow Man
פרופ' יוסי דוד
פרופ' עמיהוד דותן
Shadow Man
פרופ' מאיר ויגודר
פרופ' ג'ימי וינבלט
פרופ' ג'ימי וינבלט
ד"ר שרון חדד
ד"ר יואש חסידים
ד"ר יואש חסידים
ד"ר אריק טאייב
ד"ר אריק טאיב
ד"ר רועי טל
ד"ר רועי טל
Shadow Woman
פרופ' דפנה יואל
ד"ר אורי לב
ד"ר רונית נדיב
פרופ' אורית נוטמן שורץ
פרופ' אורי סיון
פרופ' אורי סיון
פרופ' בועז סנג'רו
Shadow Man
פרופ' אשר ססר
פרופ' ריקי פינצי-דותן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' ענר פרמינגר
פרופ' ענר פרמינגר
פרופ' דורון צברי
פרופ' דורון צברי
ד"ר משה צופי
ד"ר משה צופי
פרופ' ארז צפדיה
ד"ר ניר קדם
פרופ' דוד קרצמר
ד"ר תמי רזי
ד"ר תמי רזי
שני שושן
שני שושן
פרופ' סמי שלום שטרית
פרופ' סמי שלום שטרית
דודו שלמה
דודו שלמה
מיכל שמיר
מיכל שמיר
פרופ' נעמה שפי
ד"ר יופי תירוש
ד"ר יופי תירוש