סמסטר א'
1 נק"ז (קורס מקוון)

המרצה: ד"ר דן קאופמן (kaufmann.dan@gmail.com), מר ניר ראובן (mr.nir.reuven@gmail.com)
שעות קבלה: בתום השיעור

תאור הקורס

הקורס יחשוף את הסטודנטים למושגי היסוד ולשפה הנהוגה בעולם החדשנות. מטרת הקורס הינה להקנות למסיימים אותו את היכולת להשתלב ולתרום לשיח המתרחש בעולמות המקצועיים בהן נעשה שימוש תכוף במושגים אלו, דוגמת יזמים, משקיעים יועצים וכו'.

תוצרי הלמידה

היכרות עם מספר רב של מושגים נפוצים בעולם היזמות והבנתם

פירוט הסדרי הלמידה ושיטות ההוראה

כל סטודנט יהיה אחראי על שניים מתוך בנק המושגים בקורס. עבור כל מושג יהיה על  הסוטדנט לכתוב הסבר מילולי על המושג (עד חצי עמוד) וכן ליצור סרטון הסברה בן כ- 3-5 דקות המציג ומסביר את המושג. בנוסף על הסטודנט לחבר 3 שאלות אמריקאיות (כולל התשובות) למושגים אותם באר.
על כל אחד מהמשתתפים לקרוא ולצפות בסרטוני ההסברה של חבריו העולים לאתר הקורס מידי שבוע ולענות על השאלות אותן חיברו הסטודנטים.
על הסטודנטים להשתתף (חובת נוכחות) בשני שעורים מקוונים בני כשעה כל אחד בהם יועברו מושגים מורכבים יותר על ידי מרצי הקורס. בסיום הקורס יערך שיעור מקוון בזמן אמת בו יסוכמו כל המושגים ויינתן מענה לשאלות הסטודנטים.

המושגים שייסקרו בקורס

Burn Rate

Convertible debt

Crowdfunding

Due diligence

Safety

Dilution

Funders Agreement

Accelerator / Incubator

Venture Capital

Preferred Stock

POC (Proof of Concept)

Equity Financing

Right of First Refusal

Exit

Vesting

Pivot

Angle

IPO

Advisory Board

Board of Directors

Lead Investor

ESOP (Employee stock ownership plan)

Pre Money Valuation / Post Money Evaluation

Business Plan

COGS

IP

דרישות הקורס

השתתפות בשיעורים המקוונים שיועברו על ידי המרצים. צפייה בכל התכנים המועלים ע"י הסטודנטים

מבנה הציון

המטלה מועד הגשה אחוז מהציון הסופי
הסבר על המושג במהלך הסמסטר 25%
סרטון הסבר במהלך הסמסטר 10%
מבחן במועד שייקבע 65%
סה"כ   100%

סמסטר ב'
1 נק"ז

המרצה: מר ניר ראובן (mr.nir.reuven@gmail.com)
שעות קבלה: בתום השיעור

תיאור הקורס

Lean Start-up היא מתודולוגיה לפיתוח מוצרים שמטרתה לקצר מחזורי פיתוח, להפחית עלויות פיתוח ולגלות במהירות יחסית האם המודל המוצע הוא בר-קיימא. וזאת על על ידי עריכת ניסויים מונחי השערות ויישום מחזור הכולל בניה (MVP) מדידה (נתונים) ולמידה. בנוסף מכתיבה המתודולוגיה קשר רציף עם המשתמשים והלקוחות וקבלת פידבק מתחילתו של תהליך הפיתוח ועד סופו. המתודולוגיה פותחה על ידי אריק רייס (Eric Ries).

תוצרי הלמידה

 1. הכרת מתודולוגית Lean Start-up המבוססת על התנסות מעשית בשלביה השונים
 2. הכרת עקרונות פיתוח מיזם עיסקי המבוססת על התנסות מעשית בתהליך

פירוט הסדרי הלמידה ושיטות ההוראה

שלבי הפעילות בסדנא

 1. חקירת נושא ואתגריו
 2. הגדרת בעיה ספציפית הדורשת פתרון
 3. הגדרת פתרון
 4. אפיון מיזם מתאים לפתרון הנבחר
 5. הנחת השערות יסוד בבסיס המיזם
 6. בנית MVP
 7. עריכת ניסוי מתאים
 8. ניתוח תוצאות הניסוי
 9. הסקת מסקנות והחלטה על שינוי או שימור
 10. דרישות הקורס:
 11. השתתפות מלאה ופעילה בסדנא

מבנה הקורס

המטלה מועד הגשה אחוז מהציון הסופי
מצגת סיום הסדנא בסיום הסדנא 80%
התרשמות אישית מפעילות הסטודנט במהלך הסדנא במהלך הסדנא 20%
סה"כ   100%

ביבליוגרפיה

 1. Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books.
 2. Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard business review, 91(5), 63-72.

סמסטר ב'
1 נק"ז

המרצה: אוהד שקד (shakohad@gmail.com)
שעות קבלה: בתום השיעור

תאור הקורס

הקורס מבוסס על ההבנה שעבודת התוכן נמצאת בתפר שבין טכניקה, מדע ואומנות. על כן, יתמקד הקורס בהקניית כלים וכיווני חשיבה שיאפשרו לכל אחד מהלוקחים בו חלק לבסס את הייחוד שלו בכל האמור להפקת תכנים דיגיטליים.
מתודולוגיית הקורס תעבור דרך לימודי תיאוריה, מקרי בוחן ויישום בפועל. כל אחד מהלוקחים חלק בקורס, יידרש להשתתף בשיעורים, להתכונן אליהם, ולקדם מיזם תוכן אישי, זוגי או קבוצתי (על פי בחירתו), תוך קבלת חניכה ממובילי הקורס. אפשרי ואף רצוי לבצע זאת על מיזמים קיימים וממשיים.

תוצרי הלמידה

קורס זה יקנה את יסודות החשיבה בפיתוח התוכן דיגיטלי שיווקי - בכל האמור לשלבי התכנון, ההובלה והניהול של מיזמי התוכן. קורס זה יקנה כלים חשובים לכל מי שמעוניין לעבוד כמנהל תוכן, כותב תוכן, מנהל קהילות, לעבוד כמקדם/מנהל אתרים או יזם בעולם הדיגיטל.

פירוט הסדרי הלמידה ושיטות ההוראה

כל סטודנט יהיה אחראי על שניים מתוך בנק המושגים בקורס. עבור כל מושג יהיה על  הסוטדנט לכתוב הסבר מילולי על המושג (עד חצי עמוד) וכן ליצור סרטון הסברה בן כ- 3-5 דקות המציג ומסביר את המושג. בנוסף על הסטודנט לחבר 3 שאלות אמריקאיות (כולל התשובות) למושגים אותם באר.
על כל אחד מהמשתתפים לקרוא ולצפות בסרטוני ההסברה של חבריו העולים לאתר הקורס מידי שבוע ולענות על השאלות אותן חיברו הסטודנטים.
על הסטודנטים להשתתף (חובת נוכחות) בשני שעורים מקוונים בני כשעה כל אחד בהם יועברו מושגים מורכבים יותר על ידי מרצי הקורס. בסיום הקורס יערך שיעור מקוון בזמן אמת בו יסוכמו כל המושגים ויינתן מענה לשאלות הסטודנטים.

המושגים שייסקרו בקורס

חלק ביום נושא השיעור קריאה מקדימה הערות
חלק א'
 1. הצגת הקורס
 2. מה זה תוכן דיגיטלי?
 3. קביעת מטרות לתוכן
 • *Negroponte, N., Harrington, R., McKay, S. R., & Christian, W. (1997). Being digital. Computers in Physics, 11(3), 261-262.‏ Chapter 1
 • Niederer, S., & Van Dijck, J. (2010). Wisdom of the crowd or technicity of content? Wikipedia as a sociotechnical system. New Media & Society, 12(8), 1368-1387.
 • Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of marketing management, 24(5-6), 517-540.‏
אישור פרוייקטי גמר וקריאת חובה לכל צמד.
חלק ב' נתונים מידע ותוכן דיגיטלי: איסוף מידע, ויצירת מידע.
 • *Bettman, J. R., & Kakkar, P. (1977). Effects of information presentation format on consumer information acquisition strategies. Journal of Consumer Research, 3(4), 233-240.
 • Hunter, L. (1998). Text nouveau: visible structure in text presentation. Computer Assisted Language Learning, 11(4), 363-379.‏

הגשת מסמך פרסונות והגשת מבנה מידעני

חלק ג' פסיכולוגיה ותוכן דיגיטלי
 • *Dessart, L., Morgan-Thomas, A., & Veloutsou, C. (2016). What drives anti-brand community behaviours: an examination of online hate of technology brands. In Let’s Get Engaged! Crossing the Threshold of Marketing’s Engagement Era (pp. 473-477). Springer, Cham.
 • Speier, C., Vessey, I., & Valacich, J. S. (2003). The effects of interruptions, task complexity, and information presentation on computer‐supported decision‐making performance. Decision Sciences, 34(4), 771-797.
 
חלק ד' קביעת מדדים לתוכן ובחינתו   הנחיות למטלה המסכמת
תוכן וקידום אישי מצגות סטודנטים   חלק בונוס

דרישות הקורס

השתתפות בשיעורים המקוונים שיועברו על ידי המרצים. צפייה בכל התכנים המועלים ע"י הסטודנטים

מבנה הציון

 

מספר הקורס: 6301019 1 )נק"ז: 1 )
שם המרצה: ד"ר גיל בוצר
דוא"ל: gilbotzer@gmail.com
שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל, ניתן לקיים פגישות טלפוניות או וירטואליות.

תיאור הקורס

האירועים הדרמטיים ביותר בתולדות האנושות בכל זירות החיים הונעו על ידי חלומות. יציאת בני ישראל מעבדות הצליחה בזכות ההשרא ה והחלום של משה כי עמו יכול להיות חופשי בארצו. מרתין לותר קינג עורר השראה והמריץ את אנשיו בעזרת נאמו המפורסם: "יש לי חלום". יזמים, בדומה למנהיגים, עובדים ללא ליאות להגשמת חלומותיהם. וולטר אליאס דיסני היה נחוש לעשות את העבודה שהוא אהב, הוא רצה לרתק ולשמח את ליבם של קהל צופיו, הוא נלחם על חזונו ועל תשוקותיו באומרו: "אני חולם, בוחן את חלומותיי כנגד אמונתי, מעז לקחת סיכון ומוציא לפועל את חזוני על מנת להגשים את החלומות". בזכות חזון זה, הצליח דיסני להגשים את חלומותיו גם כאשר אנשים סביבו לא האמינו בו, הוא המשיך להשקיע ואף הצליח לגייס אליו אנשים שיעזרו לו במימון ויצירה על מנת להוציא לפועל את תכניותיו. הוא הביא לעולם את האנימציה כפי שלא נראתה לפני ותוצריו פונים לכלל אוכלוסיית העולם, בין אם זה ילדים או מבוגרים. הנרי פורד חלם על מכונית שכל אחד יוכל להרשותה לעצמו. סטיב ג'ובס חלם על מחשב ידידותי למשתמש. הרצל הוכיח כי כל חזון תחילתו בחלום וסופ ו בחלום. מחקרים שבחנו את מאפייניהם של יזמים מצליחים העלו שלרובם המכריע היה חזון ברור לחייהם ובתחום בו פעלו. כדי להיות המנהיג בעסק שנקרא חייך וכדי לה וביל אחרים, נדרשת ממך תחושה ברורה של כיוון, משמעות וראייה ברורה וממוקדת של העתיד אליו אתה הולך. ככל שהנתיב בו אתה פוסע לעבר העתיד ברור ומדויק, כך אנשים נוספים יצטרפו אליך במסע להגשמתו . הקורס עוסק במרכיבי היסוד והמיומנויות החיוניות ביותר לתחילת דרכו של כל יזם: היכולת לחלום ללא מגבלות והיכולת לתרגם את החלום, לגבש, ולנסח חזון אישי תכליתי אשר יהווה בסיס איתן ל קביעת אסטרטגיה פונקציונאלית, להצבת יעדים אסטרטגיים, לכתיבת תכנית עסקית, ואף לנאום המעלית לגיוס משקיעים, שותפים, עובדים ובעלי עניין א חרים.

מטרות הקורס

מטרתו המרכזית של הקורס הנה לשמש כזרז לחשיבה והעמקת הידע בתחום פיתוח מנהיגות אישית בדגש על פיתוח חזון אישי תכליתי. בקורס מושם דגש על הבנת עוצמתם של חלומות, מודעות עצמית וחזון לתהליכי יזמות ומנהיגות אישית וזאת באמצעות תהליכי התבוננות עצמית, שיקוף, אימון, משוב ותרגול.

תוצרי הלמידה

מצופה כי סטודנטים שישלימו בהצלחה את הקורס:

 1. יכירו את התיאוריות המרכזיות מתחומי המנהיגות, מוטיבציה, שינוי ואסטרטגיה העומדות בבסיס תהליך תכנון וניסוח של חזון אישי תכליתי.
 2. יבינו את המשמעות של המושג חזון אישי וחשיבותו עבור יזמות ומנהיגות אישית.
 3. יתנסו בשימוש ויישום של מודלים ומסגרות עבודה תיאורטיות מרכזיות מתחום פיתוח המנהיגות והאימון לזיהוי, גיבוש וניסוח של חזון אישי תכליתי.

פירוט הסדרי הלמידה ושיטות ההוראה

הקורס מתבצע במתכונת של סדנא אינטראקטיבית הכוללת מצגות, קטעי וידאו, ניתוחי אירוע, קריאת ספרות מקצועית, ניהול דיונים, ביצוע התנסויות ותרגילים ומילוי יומן רפלקטיבי אישי ע"י המשתתפים.

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות פעילה לאורך כל המפגש )מקוון /או פיזי( חובה, קריאת החומר הנדרש, ביצוע ההתנסויות והתרגילים והגשת המטלות במועדן.

מבנה הציון

המטלה מועד הגשה % מהציון הסופי
השתתפות פעילה וביצוע הה תנסויות והתרגילים בסדנא במהלך המפגש 20%
ניסוח חזון אישי תכליתי מה חשוב עבורי ומה אני רוצה בחיי 01/12/20 60%
רפלקציה מסכמת 01/12/20 20%
סה"כ   100%

נושאים מרכזיים (יורחבו ויצומצמו בהתאם לצרכי קבוצת הלימוד)

מספר מודולה נושאים מרכזיים
1 חוקי המשחק בסביבה ההיפר גלובלית
2 הדרך הטובה ביותר להיערך לעתיד היא להמציא אותו עוצמתם של חלומות, - מודעות עצמית וייעוד.
3 יסודות החזון: הצהרת משימה, ערכי יסוד, תמונת עתיד מגייסת.
4 על קו המתח בין הרצוי למצוי או להתגלגל או לנווט? מטרותיו וחשיבותו של חזון אישי ליזמות, מנהיגות אישית ופריצת דרך.
5 לכולנו מובטח עבר מזהיר או מאפייני חזון תכליתי וחסמים מרכזיים בתהליך פיתוח תכנון החזון
6 אינך יכול לעשות זאת לבד או הצגת החזון בדרך להגשמתו

רשימה ביבליוגרפית

קריאת חובה

Boyatzis, R. E., & Akrivou, K. (2006). The ideal self as the driver of intentional change. Journal of Management Development, 25(7), 624-642.
Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building your company's vision. Harvard Business Review, September-October, 65-77.
Drucker, P. F. (2005). Managing oneself. Harvard Business Review, 83(1), 100-109.
Kantabutra, S. (2008). What do we know about vision? The journal of Applied Business Research, 24(2), 127-138.
Mullane, J.V. (2002). The mission statement is a strategic tool: when used properly, Management Decision, 40(5), 448-455.

קריאת רשות

Goffee, R., & Jones, G. (2007). Leading clever people. Harvard Business Review, 85(3), 72-79.
Lipton, M. (1996). Demystifying the development of an organizational vision, Sloan Management Review, 37(4), 83-92.
van Rekom, J., van Riel, C.B.M. and Wierenga, B. (2006). A methodology for assessing organizational core values, Journal of Management Studies, 43(2), 175-201.