Save the Date

מוסמכי התכנית לניהול ופיתוח המשאב האנושי ממשיכים את הלמידה!

מפגש למידת עמיתים, בעקבות משבר הקורונה:

דילמות, אתגרים ותובנות מנקודת מבט אישית ומקצועית

קישור למפגש בזום יישלח לנרשמים

הוספה ליומן 2020-08-18 17:30:00 2020-08-18 19:30:00 בעקבות משבר הקורונה מפגש למידה למוסמכי התכנית לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי Sapir College info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public
במילה אחת ספיר, תמונות של סטודנטים שמחים
הרשמה למפגש