סגל ביה"ס לעו"ס מביע הזדהותו עם מאבק העובדים הסוציאליים וקורא לממשלה ולשר הרווחה לפתרון המשבר

6 יולי, 2020
י"ד תמוז, תש"פ

לכבוד
חה"כ איציק שמולי – שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
חה"כ – ישראל כץ – שר האוצר

הנידון: מחאת העובדים הסוציאליים

סגל בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר מביע את הזדהותו עם מאבק העובדים הסוציאליים וקורא לשרי הרווחה והאוצר כמו גם לממשלת ישראל כולה להידרש לפתרון סוגיה זו בדחיפות. כחברי סגל בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, אנו חרדים מפני העובדה כי רבות האוכלוסיות הגדלות והולכות שלא זוכות למענה, אך לא פחות מכך מהעובדה כי העובדים הסוציאליים הופכים לעניים, אינם מוגנים מפני האלימות הנרחבת המופנית כלפיהם, קורסים תחת עומס עבודה לא סביר ולא זוכים להכרה חברתית ראויה. בשעה שהללו מובסים, אין פלא איפוא שהם אינם יכולים לספק שירותים ברמה נאותה למספרים הולכים וגדלים של אוכלוסיות במצוקה. כל זאת אפיין את החברה הישראלית עוד בטרם מגפת הקורונה ומקבל ביטוי קיצוני עוד יותר בימים אילו.

יש לזכור כי העובדים הסוציאליים מהווים רשת ביטחון לביטחונם ושלומם הרגשי והפיזי של האוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית. במהלך השנים, למרות הגידול באוכלוסיית הנזקקים, תנאי העבודה של העובדים הסוציאליים הורעו. הם נדרשים לטפל במספרים הולכים וגדלים של מטופלים, אך ללא תנאי עבודה בסיסיים ועם שכר שאינו מתגמל אין ביכולתם להמשיך ולמלא את משימתם. מציאות קשה זו מונעת מרבים המוכשרים למקצוע להשתלב בשדה העבודה הסוציאלית בישראל ומספר הולך וגדל של משרות נותרות לא מאוישות. לאחר שנים של מאבקים ללא מענה למצוקתם ולקריאתם של העובדים הסוציאליים, הם יצאו למאבק ובעקבותיו השביתו את מערך הרווחה כולו.

כמי שמחנכים את דור העתיד של אנשי המקצוע, אנו מצטרפים למחאה זו וקוראים לממשלה ולשר הרווחה החדש להידרש ללא דיחוי לפתרון המשבר. כפראפראזה על הכתוב בספר תהילים "אל תשליכיני בעת צרה וככלות כוחי, אל-תעזבני " - זו איננה רק אות מתה - יש הזדמנות לממשלה החדשה ולשר הרווחה הנכנס ולשר האוצר החדש לשנות את פניה החברתיים של החברה הישראלית כולה, במיוחד בשעת מצוקה זו.

על החתו ם
חברי הסגל במינוי בבית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר נוזהה אלאסד-אלהוזייל
ד"ר אורי בלסבלג
ד"ר רועי טל
ד"ר מרים לוינגר
ד"ר יצחק-אלוין לנדר
ד"ר מני מלכה
ד"ר גבריאלה מרזל-ספקטור
ד"ר מירב משה-גרודופסקי
פרופ' אורית נוטמן-שורץ
פרופ' ריקי פינצי-דותן
ד"ר ג'וליה צייטין
ד"ר מיכל קומם
ד"ר עירית רגב
ד"ר רבקה רנץ
ד"ר עינב שגב
וד"ר שמוליק שינטוך

העתק: עו"ס ענבל חרמוני - יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים