השבתת מערכות | 9.11 | 8:00

ביום ב'  9/11/20, בשעה 8:00 נבצע עדכון גרסה לתוכנת מכלול.
עקב כך, תושבת העבודה במערכות הבאות למשך כשעה וחצי.

  • מכלול 3
  • מידע אישי לתלמיד
  • מידע אישי למרצה

בבקשה דאגו לצאת מהתוכנה בצורה מסודרת על מנת שלא יאבדו נתונים שלא נשמרו.

אגף טכנולוגיות מידע - IT