מלגה מטעם המכללה ומשרד דיקן הסטודנטים. המלגה נפתחת להרשמה בתחילת שנת הלימודים האקדמאית.

 • מהי המלגה?
  מטרת המלגה היא סיוע במימון שכר הלימוד לסטודנטים שמצבם הכלכלי מצריך סיוע. גובה המלגה  ייקבע על ידי ועדת מלגות בהתאם למצבו הסוציו אקונומי של הסטודנט. לתשומת לבכם - ישנן מלגות מטעם משרד דיקן הסטודנטים וקרנות חיצוניות מסוימות המחייבות פעילות קהילתית בתמורה לקבלת המלגה וכמו כן נוכחות בטקסים כתנאי לקבלת המלגה.
 •  מי זכאי להגיש בקשה למלגה?
  • * סטודנטים הלומדים באקדמיה בכל סמסטר לפחות 10 נק"ז או 8 נק"ז + לימודי אנגלית.
  • * תלמידי הנדסאים ומכינות הלומדים בכל סמסטר לפחות 16 ש"ש.
  • * תלמידי המרכז ללימודי חוץ (ספירטק) הלומדים לפחות 6 ש"ש לסמסטר.
  • * סטודנטים משנה רביעית ומעלה שצברו 100 נק"ז לפחות.
 • מי לא זכאי להגיש בקשה למלגה?
  • * סטודנטים הלומדים בהיקף מערכת שעות הקטן מהמצוין לעיל.
  • * סטודנטים הנמצאים בסטטוס "חופשה" "אינו לומד" "הפסיק את לימודיו" או במעמד "משלים".
  • * סטודנטים שממוצע הציונים שלהם בשנה ב' והלאה שלילי.
  • **תינתן עדיפות בחלוקת המלגות לסטודנטים שאינם מקבלים מלגות גבוהות מקרנות חיצוניות ואחרות.
 • חשוב לדעת!
  • בקשות ללא אסמכתאות מעודכנות וללא פירוט מקורות הכנסה או אי הכנסה לא יבדקו והבקשה תדחה.
  • כל שדות המילוי בבקשה הם חובה!!  בקשות שלא ימולאו כהלכה, יפלטו כשגויים ולא יטופלו.סטודנט שקיבל מלגה ממקור נוסף, חייב להצהיר על כך בנימוקים לבקשה.המלגות תועברנה לזכאים באמצעות זיכוי בחשבון שכר הלימוד.
  • תשובות לבקשות למלגה יישלחו בדואר או בדוא"ל.

מערכת הקלדת הטפסים ניזונה מהנתונים המצויים במדור רישום ומעקב של המכללה. על כל שינוי פרטים (כתובת, מצב משפחתי וכדומה) חובה לעדכן את מדור רישום ומעקב (דואר חוזר לא ישלח שנית).
סטודנטים שיפסיקו לימודיהם במהלך שנת המלגה או לא יעמדו בחובת המעורבות החברתית או כל חובה אחרת על פי תנאי הגוף התורם– יידרשו להשיב את  המלגה לקופת המכללה.