במכללה האקדמית "ספיר" מתקיימים אירועים וסיורים שונים
להכרות עם מגוון הקהילות בחברה הישראלית, בדגש על אזור הדרום.

תערוכת "מעשה אנושי"

"מעשה אנושי" הינו פרויקט בו מלווים סטודנטים לאומנות אנשים המתמודדים עם לקות על הספקטרום הנפשי מ"גוונים" ומ"אנוש" .
לסיום הפרויקט נערכת תערוכה מרשימה של תוצרי הפרויקט ברחבי הקמפוס עם חלוקת תעודות למשתתפים. השנה ,עקב משבר הקורונה, יצא קטלוג של תוצרי הפרויקט במקום תערוכה.

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית

טקס סיום "כנפי יונה" ב-17/5/2020

"כנפי יונה" מהווה סידרה חברתית ביחידה למעורבות חברתית, בו מלווים סטודנטים  אזרחים אתיופים שעלו לארץ דרך סודן , שומעים את סיפור חייהם ומתעדים אותם בספרונים מרגשים.
השנה, עקב "משבר  הקורונה"- נערך הטקס בזום, בו השתתפו 285 סטודנטים.

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית

הכרות עם האוכלוסייה הבדואית לגווניה
סיור באום בטין וברהט

בתאריך ה20/02/2020 נפגשנו עם נשים משכילות מאום- בטין ,אשר שיתפו באתגרי הכפר, ובקושי המלווה סטודנטים, שמגיעים מהכפר למכללה ,לאחר מכן הכרנו סטודנטים בדואיים מרהט, המשתייכים לקהילת "תוצרת הארץ".

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית

הכרות עם האוכלוסייה החרדית
סיור חנוכיות בבני ברק במסגרת סדרה חברתית

בתאריך ה-29/12/2019 יצאנו עם כ-80 סטודנטים לבני ברק, שם ערכנו היכרות עם אנשי המקום ,שאירחו אותנו בלבביות ושיתפו בטקס הדלקת נרות חנוכה.

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית

הכרות עם האוכלוסייה  החרד"לית

תורה - אידאולוגיה - אקדמיה בתאריך ה-24/06/2018

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית

הכרות עם האוכלוסייה הבדואית
בדגש על נשות הקהילה המושכות בחוטים

בתאריך ה- 19/3/2018 התקיים סיור הכרות עם האוכלוסייה הבדואית ,נפגשנו עם נשים עוצמתיות ,המובילות את העמותה לקידום מעמד האישה הבדואית וביקרנו במיזם שלהן.

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית

הכרות עם החברה האתיופית
תרבות ענפה לצד התמודדות עם אתגרי התקופה

בתאריך ה-11/02/2018 יצאנו להכיר את התרבות של יוצאי אתיופיה על ייחודיותה ואתגריה.

לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית
לוגו התקווה הישראלית