סוג ההסמכה

משך המסלול

לו"ז שבועי

נקודות זכות

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר יופי תירוש ראש בית הספר
גב' גליה דובידזון,
ריכוז אקדמי

ארכיונים הינם חלק בלתי נפרד מהמורשת ההיסטורית-תרבותית של עם, מדינה, עיר, מוסד, קהילה, ואדם. בעזרת ארכיונים אנשים מגלים את העבר המשותף ומבינים את ההווה. בארכיונים שמורות עדויות לאירועים, להחלטות ולרעיונות, ליחסים בין ,אנשים ועמים ולאורח החיים בעבר בעולם דינאמי משתנה. ארכיון, אשר שמו מגיע מהשורש היווני ארכיה – סדר, שלטון, הינו מוסד אשר שומר, אוסף ומנהל תיעוד בעל ערך היסטורי – תרבותי - חברתי מהעבר הרחוק והקרוב. במטרה לאפשר בו שימושים רבים ושונים.

כיום, עם התקדמות הטכנולוגיה והשתלטות רשת האינטרנט על תחומים רבים בחיינו, השתנתה גם עבודתו של הארכיונאי, והיא מבוססת כולה על הטכנולוגיה החדישה והמתקדמת ביותר. אולם, שיטות העבודה המסורתיות עדיין לא אבדו מהרלוונטיות שלהן, והארכיונאים המקצועיים נדרשים להיות בקיאים הן בשיטות החדישות ביותר, הן באלו המסורתיות.

לימודי ארכיונאי מורשה מקנים את הידע התאורטי והמעשי לצורך בניית ארכיונים וניהולם תוך שימת דגש על שיטות ממוחשבות לסידור, לרישום, לשימור ולהנגשת החומר.

במהלך לימודי ארכיונאות רוכשים המשתתפים מיומנויות עדכניות בתחום ניהול ועבודה בארכיונים. בוגריו יוכלו לפקח על ניהול המידע ביחידות כל ארגון כמו משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומית, תאגידים, מפעלים, חברות, תנועות פוליטיות, מוסדות חינוך והשכלה וכל גוף אחר בו קיימת מערכת מנהלתית. כמו גם על ניהול ושימור תיעוד היסטורי ועל הנגשתו לגוף היוצר שלו, לחוקרים ולקהל הרחב.

ארכיונאי מודרני מתפקד גם כמתעד פעיל בקרב הקהילה בה קיים הארכיון. הוא אוסף ארכיונים אישיים של אנשים פרטיים ומשפחות, מראיין, מצלם, יוזם תערוכות ומחקרים, נוטל חלק פעיל במערכת החינוך בכל הרמות.

לימודי התיאוריה מתמקדים בהבנת טבעו של חומר ארכיוני ובדרכי הערכתו, בהכרת מוסדות וארגונים בארץ ובעולם הפועלים בתחום הארכיונאות, בהבטים משפטיים ואתיים של המקצוע.  לימודי ההלכה למעשה מתמקדים בהכרת העקרונות והשיטות לניהול חומר ארכיוני: קליטה, איסוף, סידור ותיאור ממוחשב, בניית רשימות (קטלוגים ) לשימוש החוקרים, כללי שימור ודיגיטיזציה והנגשת החומרים לציבור הרחב. בנוסף ייחשפו הסטודנטים לעקרונות ניהול מוסדות הארכיוניים והובלת פרויקטים מיוחדים כמו תיעוד בעל פה, עבודה עם הקהילה, הקמת תערוכות, ניהול מערכות מידע ארכיוניות ושיתופי פעולה עם מוסדות מורשת אחרים.

 • להכשיר אנשי מקצוע בתחום הארכיונאות, התיעוד וניהול המידע ההיסטורי ולתת להם כלים מחשבתיים ומעשיים.
 • להקנות כלים להערכת החומר ולארגונו לשימורו לעיבודו ולהנגשתו לקהלים שונים למטרות שונות.
 • להקנות כלים מעשיים  לבניית ארכיון ולקביעת מדיניותו כיחידה בארגון או כמוסד תרבות המהווה מקום לשימור זיכרון קולקטיבי
 • לאלו העובדים כיום או מעוניינים לעבוד בארכיונים של מוסדות ממשלתיים, ברשויות המקומיות במרחב העירוני והכפרי, בגופים ציבוריים ועסקיים, במוסדות חינוך להשכלה גבוהה, בספריות, בבת ספר, במתנ"סים, במוסדות תרבות, באיגודים מקצועיים, בחברות פרטיות, במוזיאונים, באתרי מורשת ובמוסדות נוספים בקהילה.
 • לאנשים סקרנים, חובבי ידע ומידע, היסטוריה, תרבות ומורשת, המעוניינים להשתלב בעבודות מרתקות בארכיונים ברחבי המדינה או להקים לעצמם ולמשפחתם ארכיון היסטורי.
 • לאנשי טכנולוגיות המידע.
 • התכנית זו מתאימה למעוניינים להרחיב את ידיעתם ועיסוקם בלימודי תרבות ושימורה.

עם סיום הלימודים בוגרי הקורס יהיו יכולים להשתלב בעבודות במוסדות ציבוריים או פרטיים המכילים ארכיון מטעמם כמו למשל "יד ושם", בספריות ובמעבדות חקר, מוסדות ממשלתיים, במפ"י ובגלריות למוצרי אמנות או מפות, מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, בארכיונים של חברות ארכיון דיגיטאלי ועיתוני, הקמת עסק לארכיון על פי רעיון יזמי ובארכיונים שמאפשרים רכישה של חומרים ממוחשבים.

יום לימוד:ד'.
תאריך פתיחה:
תאריך סיום:
שעות לימוד: 15:00- 20:00.
משך הלימודים - ארבעה סמסטרים. שנה וחצי לימודים.
הקורס יפתח במרכז מופת תל אביב.

הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות, והתמחות מעשית.

שנה א' - סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה
מבוא לארכיונאות: היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים מהמאה ה-19 ועד לתפיסה הארכיונאית בזמננו, עקרונות המקצוע
הארכיונאות המודרנית הינה דיסציפלינה המשלבת בין תיאוריה, מתודולוגיה והלכה למעשה. התיאוריה עוסקת ברעיונות על טבעו של החומר הארכיוני, היווצרותו, הקשריו ושימושיו. המתודולוגיה קשורה לעקרונות ושיטות של הטיפול בחומר. ההלכה למעשה מתבססת על ניתוחם ויישומם של העקרונות השיטות האלה בשטח ומהווה בסיס למקצוע. ואילו האסכולות באות לידי ביטוי בספרות המקצועית.
הקורס יעסוק במושגים המקצועיים הבסיסיים, בהתפתחות של התיאוריה והרעיונות הארכיוניים ויציג בקווי יסוד את מרכיבי המקצוע הרב תחומיים.
גב' גליה דובידזון
ניהול רשומות והערכת חומר ארכיוני
תיאור הקורס: הקניית ידע אקדמי ומעשי בתחום ניהול רשומות, פיתוח דרכי פעולה ואמצעים ליישום יעיל של העקרות התיאורטיים והמעשיים של המקצוע, הענקת מיומנויות מקצועיות לניהול איכותי ויעיל של רשומות ארגוניות.
נושאי הקורס: מבוא לניהול רשומות, הקשר ההדוק שבין ניהול רשומות לפעילות ארגונית, מחזור חיים של רשומה ומודלים לתיאורו, תחנות עיקריות בחיי רשומה תיקיון-מגנזה-ארכיון, מאפיינים וסוגים של רשומות, סוגי תיוק רשומות, הערכת חומר ארכיוני, מקרו הערכה והערכה חברתית, ביעור חומר ארכיוני, ניהול מגנזה, עקרון המוצא ועקרון המבנה המקורי, ניהול רשומות תקין, מפתח תיוק ועץ תיוק, רשומות פיזיות ודיגיטליות, ניהול רשומות היברידי, חוק הארכיונים וארכיון המדינה, המקום של מנהל רשומות בארגון ותפקידיו.
גב' לריסה שניטקינד
ניהול רשומות והערכת חומר ארכיוני - המשך גב' לריסה שניטקינד

שנה א' - סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה
שימור והיבטים פיזיים של חומרים ארכיוניים
בעוד שמקצוע השימור נלמד באופן יסודי ומעמיק על-ידי האנשים העוסקים בו באופן מלא, האחריות לשימור נכסי תרבות נופלת במקרים רבים ובאופן יום-יומי על ארכיונאים, ספרנים, רשמים ואוצרים. הדרכה בתחום השימור לפיכך חיונית מאוד. הקורס יעניק מושגי יסוד בשימור, היכרות עם ההיבטים הפיזיים של חומרי ארכיון, תהליכי בליה והתדרדרות והפעולות הנחוצות לצמצום ומניעה של נזק.
גב' נעה כהנר-מקמנוס
טכנולוגיות המידע בארכיונאות
הקורס יעסוק במקומו של מקצוע הארכיוניות עם התפתחות טכנולוגיות המידע. בקורס יוצגו מספר סוגיות תיאורטיות ושיטות לניהול חומר ארכיוני דיגטלי במערכות לניהול מידע בגופים יוצרים ובארכיונים ושל חומר ארכיוני דיגטלי. כמו כן יוצגו גם טכנולוגיות חדשות שחלקן משולבות בניהול החומר הדגיטלי וחלקן נמצאות בשלבי בחינה. 
ד"ר אסף טרקטינסקי
עיבוד ממוחשב של חומר ארכיוני
קורס זה יעסוק בסידור ותיאור של חומר ארכיוני וכן באחזור מידע בארכיונים והנגשתו לציבור הרחב. בקורס נדון בעקרונות וטכניקות של סידור ותיאור ארכיוני, תוך כדי התנסות בעבודה עם חומר ארכיוני.
בין הנושאים הנלמדים:
 • עקרונות בסיסיים של סידור ותיאור חומר ארכיוני
 • תיאור מרובה רמות לפי התקן הבינלאומי לתיאור חומר ארכיוני ISAD(G)
 • סידור ותיאור ארכיונים אישיים
 • יצירת רשומות מבוקרות לאנשים וגופים לפי התקן הבינלאומי ISAAR(CPF).
 • תיאור ממוחשב של החומר הארכיוני וניצול יתרונותיהן של טכנולוגיות המידע בתיאור ארכיוני
 • ייחודיות של אחזור מידע בארכיונים
 • אחזור מידע והמשתמשים בארכיון
 • עקרון המוצא ככלי לאחזור חומר ארכיוני
ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר

שנה ב' - סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה
היבטים משפטיים בארכיונאות
העידן הדיגיטלי מאפשר חשיפה של החומרים הארכיוניים לקהלים חדשים. אלה מבקשים לעשות
שימושים שונים ומגוונים בחומרי הארכיון. לצד השימוש המסורתי בחומרי הארכיון למטרות מחקר,
נדרשים כיום ארכיונאים לתת מענה לשאלות ביחס לשימוש בחומרי הארכיון לצורך יצירה
חדשה, למשל, יצירה דוקומנטרית, מחקר חוץ אקדמי, שימוש על ידי מורים ותלמידים בבתי הספר וכן
פרסום החומרים באמצעי התקשרות. בנוסף, ממלאים ארכיונאים תפקיד מרכזי בבחירת החומרים
לדיגיטציה והנגשתם באמצעות רשת האינטרנט. אתגרים חדשים אלה מחייבים היכרות וידע בנושאים
משפטיים כמו מושג הבעלות, דיני זכויות יוצרים, הגנת הפרטיות וחוק הארכיונים.
בקורס נלמד את יסודות ההתקשרות עם בעלי ארכיונים (מפקידים) ובעלי זכויות יוצרים, נכיר מושגי
יסוד בזכויות יוצרים: סוגי יצירות, סוגי השימושים ביצירה שמצריכים הרשאה מבעל זכות היוצרים,
ההבדל בין היוצר ובין בעל זכות היוצרים, תקופת ההגנה וזיהוי נחלת הכלל, מהו "שימוש מותר"
ועיקרון השימוש ההוגן. נעסוק בסוגיות של הגנת הפרטיות ונעמוד על הקשר ההדוק שבין הקטלוג
(המטה-דטה) וקבלת החלטות מושכלות על הנגשה ושימוש בחומרים ארכיוניים.
עו"ד נועם סולן
ניהול אוספים מיוחדים
החלק התיאורטי של הקורס מדבר על מהותו של אוסף בארכיון ומקומם של סוגי חומר שונים בו. החלק המעשי עוסק במתודולוגיה: עקרונות ושיטות בניהול אוסף וחומרים לא טקסטואליים: הערכת החומר ורכישתו, קליטתו ושילובו בין אוספי הארכיון האחרים, סידור ותיאור, שימור, אחסון והנגשה לחוקרים ולקהל הרחב. נידון הנושא של עקרון המוצא ועקרון של כיבוד החטיבה בסידור אוסף ארכיוני בעל סוגי חומרים שונים. בקורס יינתנו מספר תרגילים של תיאור חומרים לא טקסטואליים.
גב' גליה דובידזון
עיבוד ממוחשב של חומר ארכיוני - מורחב ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר

שנה ב' - סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה
ארגונים ומוסדות בישראל ובתפוצות
הקורס עוסק בתולדות היישוב היהודי דרך הארגונים והמוסדות שהוקמו ופעלו בארץ-ישראל, במדינת ישראל ובתפוצות מתחילת המאה התשע-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים ואחת ומתמקד בהיבטים המדיניים, החברתיים, התרבותיים והדתיים של היהודים בארץ ישראל. הקורס דן בגורמים ההיסטוריים להקמת המוסדות האלה. ובוחן את חשיבותם וערכם בפרספקטיבה היסטורית
ד"ר רוני עזתי
ניהול ארכיון ופרויקטים לתיעוד ושימור המורשת
המשתתף בקורס ירכוש כלים שיאפשרו לו לממש את מטרות הארכיון ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר אותן הגדיר בחזון. תקציב, כח אדם, שיחות מעלית (מה זה? את זה נלמד בקורס), וניהול פרויקטים הם רק חלק מהנושאים שיועברו בקורס.
גב' מיכל הנקין
גב' גליה דובידזון
דיגיטיזציה וניהול חומר דיגיטלי בארכיון
קורס זה יעסוק בהיבטים שונים של תיאור חומר דיגיטלי בארכיון ובתהליך דיגיטיזציה של חומר ארכיוני והשלכותיה. בין הנושאים הנלמדים:
 • חומר דיגיטלי בארכיון
 • תמונות וטקסט: מאפיינים ופורמטים
 • הקשר בין האובייקט הפיזי לאובייקט הדיגיטאלי
 • תכנון וניהול פרויקטים של דיגיטיזציה
 • ניהול אוספים וארכיונים דיגיטליים
 • סידור ותיאור חומר דיגיטאלי בארכיון
 • סוגיות אתיות בניהול חומר דיגיטלי
ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר
 • נוכחות חובה של 85 אחוז מסה"כ המפגשים.
 • עמידה בהצלחה בבחינות הגמר ובהתמחות המעשית.

בסיום הלימודים יזכו הסטודנטים, אשר עמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס, לתעודת "ארכיונאי מורשה" מטעם המרכז ללימודי חוץ ולימודי המשך במכללה האקדמית ספיר , ומטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.

 מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

077-9802802 שלוחה 3

  מזכירות כללית

077-9802353

  רכזת הקורס

גב' אביב דוידיאן
avivd@sapir.ac.il

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

infost@sapir.ac.il

לקבלת שיחת ייעוץ

השאירו פרטים ויועצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם